Pray For Bangkok หัวใจไทย 

Pray For Bangkok หัวใจไทย 

ไม่รู้จะพูดอะไร…. มีแต่ความรู้สึกเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมไปถึงครอบครัวเขาด้วยค่ะ. จะจองเวรจองกรรมไปถึงไหนกัน!! #คนไทยรักหันไว้ให้มากๆ #สามัครคีคือพลัง     

  • หัวใจไทย


ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้พี่น้องชาวไทย

จาก คนไกลบ้านเกิด ที่ยังรักบ้านเกิดเสมอ 💕💕 

Advertisements